Over

Vandaag de dag bestaat de PC uit 6 man/vrouw. Het is een druk bestaan als PC-lid; vaak vergaderen tot in de late uurtjes (of er dan nog vergaderd wordt is de vraag) en er moet ontzettend veel gedaan worden in en rond het dorp. Voorzitter Bart Reijenga delegeert dan ook als kapitein en hij zorgt ervoor dat het PC skûtsje de juiste koers vaart. Harmen van der Velde, Jeroen Hettinga, Johanna Joustra, Sander Spijksma en Selma van der Molen hebben ieder hun taken binnen de PC en samen met de voorzitter zorgen ze ieder jaar weer voor een prachtig feest! Witmarsum en omgeving is deze mannen en vrouwen (en de voorgaande leden van de PC) dan ook enorm dankbaar dat zij ieder jaar weer zorgen voor een goed georganiseerde en gezellige merke!

Yn it ferline

Yn it jier 1921 is der yn Wytmarsum in kommisje yn it libben roppen dy’t har ynset foar de merke-feesterijen, lyk as de spultsjes foar bern en grutten, de kabaret- en dûnsjûnen, wylst sy ek de ferpachting fan stanromte regelt.

Hjoed- de-dei wurket de P.C. noch sa, al giet der fansels no gâns mear jild om.
It is dêrom ek in hiele ferantwurding, dy’t de jongemannen en frouen fan no op harren skouders nimme. Mar it wurdt alle jierren wer oprêden en sa sil it ek wol bliuwe.
IMG_0006

Historie

In het jaar 1921 is er in Witmarsum een commissie in het leven geroepen die
zich inzet voor het dorpsfeest. De commissie regelt zaken, zoals de spelletjes
voor kinderen en de ouderen, de culturele- en de feestavonden, maar ook het verpachten van de feesttent aan de plaatselijke kroegbazen.

Vandaag de dag werkt de P.C. nog steeds op dezelfde manier. De PC-leden nemen ieder jaar weer een grote verantwoording op zich. Zo redden ze het ieder jaar weer op en zal de traditie blijven voortduren.

IMG_0002