Huisregels

Gedurende het evenement gelden een aantal huisregels. Deze zijn hieronder opgesteld.

  • Niet roken in de tent.
  • Alcoholgebruik onder de 18 jaar verboden.
  • Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren wanneer hier om gevraagd wordt.
  • Beklimmen van de tent is verboden.
  • Betreden van het evenement en bezoeken van het terrein is op eigen risico van de bezoeker.
  • Het is verboden om gevaarlijke materialen bij eenieder te dragen bij betreding van het evenement.
  • Dragen van ‘colors’ of andere kenmerken van specifieke groepen (denk aan motorclubs, voetbalsupporters) is niet toegestaan.
  • Overtreden van de regels of wangedrag leidt tot verwijdering van het terrein.